Assemblea General

Benvolgudes sòcies i benvolguts socis,

Tal com es va anunciar, el dissabte 26 de febrer vam celebrar Assemblea General de l’associació de dones.

Varem fer un repàs de les activitats i, en línies generals, vam decidir mantenir-les: cursos i tallers, el Maig Salut, l’Octubre de Passions, els sopars dels solsticis d’estiu i hivern, la participació activa a les festes del poble, la cooperació amb dones d’altres països, el 8 de Març Dia de la Dona i el 25 de novembre Dia de la violència vers les dones.

Es va parlar del paper positiu de l’associació, com a punt de trobada i coneixement, per a creació de xarxa, com a incentiu per aprendre a créixer com a dones i ciutadanes.

Un altre punt d’acord va ser també el d’incentivar la incorporació de nenes i joves a l’associació mitjançant d’activitats adequades per a elles. Ja ara, hi ha un grup de filles que col·laboren i participen puntualment d’algunes activitats.

L’assemblea es va fer ressò de les dificultats de programar noves activitats i fins i tot de mantenir algunes de les que fem, per la manca de locals adients. Les nostres reiterades sol·licituds de locals en desús no s’ha obtingut resposta positiva per part de l’ajuntament.

Al segon punt es va tractar de la renovació dels càrrecs a la Junta de l’associació. Renovació plantejada també com un aspecte positiu del relleu natural i que permet incorporar algunes de les dones que els darrers mesos han participat activament en el dia a dia de l’associació.

La distribució de responsabilitats ha quedat de la manera següent:

Presidenta – Imma Morral
Vicepresidenta – Maite Monfort
Secretària – Isabel Avila
Tresorera – Teresa Farreras
I cinc vocals – Rocio Muñoz, Roser Farreras, Montse Rion, Lali Marcos i Pepita Rion.

Convidem a totes les nostres dones i homes a participar activament en aquest procés enriquidor del treball associatiu voluntari.